OPS Szamotuły

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Czytaj artykuł Dodatek osłonowy 2024

Back to top