– Asystent Rodziny

Zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziły nowe narzędzia pracy z rodziną, wśród których znajduje się instytucja asystenta rodziny. Asystent ma pomagać rodzinom, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do jego głównych zadań należy pomoc w znalezieniu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej rodziny, korzystając z posiadanych przez rodzinę zasobów oraz zasobów środowiska społecznego. Istotą pracy asystenta rodziny jest zachowanie prawa rodziny do samostanowienia oraz pełnienie funkcji edukatora i informatora, a nie osoby wyręczającej rodziny. Asystent rodziny powinien być dla niej wsparciem.

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę poziomu funkcjonowania, który umożliwi jej prawidłowe wypełnianie spoczywających na niej zadań, poprzez zmianę postaw i przekonań, kształtowanie nowych nawyków oraz rozwój sieci wsparcia społecznego.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top