– Dodatek elektryczny

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadziła możliwość ubiegania się o dodatek elektryczny.

Dodatek przysługuje, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo i wynosi odpowiednio:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 MWh oraz
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia  grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wpłata dodatku elektrycznego nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski będzie można składać:

elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

tradycyjnie (papierowo) – od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.:  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Szamotułach Rynek 16-17.

W przypadku przekroczenia zużycia energii elektrycznej na poziomie 5 MWh do wniosku należy dołączyć kopię dowolnego rachunku za energię wystawionego w 2022 r..

Formularz wniosku o dodatek węglowy będzie można otrzymać w siedzibach Ośrodka tj. przy  Pl. Sienkiewicza 20, oraz Rynek 16-17 lub pobrać klikając w poniższy link:

pobierz wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

 

Back to top