– Dodatek węglowy

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach. Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 30 dni.

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – do 30 listopada 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego – adres elektronicznej skrzynki podawczej OPS Szamotuły na platformie epuap.gov.pl – c1w9h4re2g
  • tradycyjnie (papierowo) – od 22 sierpnia 2022 roku r. do 30 listopada 2022 r.:

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Szamotułach Rynek 16-17, od poniedziałku 22 sierpnia.

Formularz wniosku o dodatek węglowy będzie można otrzymać w siedzibach Ośrodka tj. przy  Pl. Sienkiewicza 20, oraz Rynek 16-17 lub pobrać klikając w poniższy link:

pobierz wniosek o dodatek węglowy

Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania w poniższym linku:

pobierz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

pobierz opis, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego

 

Back to top