– INFORMACJA 2023 / 2024

Uprzejmie informuje, że Gmina Szamotuły organizuje pomoc osobom zagrożonym w okresie chłodów – zwłaszcza bezdomnym i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy o zainteresowanie się warunkami życiowymi osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i uwrażliwienie na potrzeby tych osób. Z różnych względów zdarzyć się może, że osoby takie nie zawsze są znane pracownikom socjalnym pomocy społecznej. Okres zimowy i skutki niskich temperatur sprawić mogą jednak, że dla osób tych brak zaopatrzenia w niezbędną ilość opału czy też niemożność samodzielnego wykonywania czynności związanych z ogrzewaniem mieszkania decydować mogą o znacznym pogorszeniu warunków bytowych a nawet zagrożeniu egzystencji. Dlatego ważne jest, aby w sytuacjach takich interweniować w Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewni osobom wszelką niezbędną pomoc oraz w miarę możliwości i potrzeb uruchamiać pomoc sąsiedzką.

W godzinach – pon; 8:00-16:00 oraz wt – pt; 7:30 – 15:30  tel. 612923757.

 Ważne jest też właściwe poinformowanie mieszkańców naszej gminy o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej, wynikającej z warunków zimowych. Dlatego prosimy o przekazanie w swoim środowisku zamieszkania i pracy tej informacji.

                                                                                                                                                          

 

Back to top