– I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż na dzień dzisiejszy cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłek rodzinny,  zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych, muszą posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż na dzień dzisiejszy cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłek rodzinny,  zgodnie z Ustawą o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych, muszą posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 01 stycznia 2022 r. należy składać wyłącznie online do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia – mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac H. Sienkiewicza 20, od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałki od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku od 7:30 – do 15:30

Back to top