OPS Szamotuły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż na dzień dzisiejszy cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłek rodzinny,  zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych, muszą posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Czytaj artykuł I N F O R M A C J A

Zgodnie z zarządzeniem nr 405/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Czytaj artykuł Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Uprzejmie informuję, iż najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  Plac Henryka Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Czytaj artykuł Dopłaty do czynszu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XXI/218/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotułyz z dnia 09 września 2020 r. począwszy od dnia 01 października 2020 r. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosek o przyznanie dodatku energetycznego będzie można składać w siedzibieOśrodka Pomocy Społecznej, Pl. Sienkiewicza 20 w Szamotułach

Czytaj artykuł Wnioseki o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego

Back to top