OPS Szamotuły

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Czytaj artykuł Dodatek osłonowy 2024

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

 

Czytaj artykuł Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż na dzień dzisiejszy cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłek rodzinny,  zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych, muszą posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Czytaj artykuł I N F O R M A C J A

Zgodnie z zarządzeniem nr 405/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Czytaj artykuł Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Back to top