OPS Szamotuły

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach. Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 30 dni.

Czytaj artykuł Dodatek węglowy

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii www.wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl, zaprasza, pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa), na BEZPŁATNĄ FIZJOTERAPIĘ DOMOWĄ, (realizowaną w domu u pacjenta), finansowaną przez NFZ.

Czytaj artykuł Bezpłatna (w ramach skierowania NFZ), Fizjoterapia domowa dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż na dzień dzisiejszy cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłek rodzinny,  zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych, muszą posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Czytaj artykuł I N F O R M A C J A

Zgodnie z zarządzeniem nr 405/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Czytaj artykuł Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Back to top