– Protokół zamówienia publicznego

                                                                                PROTOKÓŁ
Zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

1. Przedmiot zamówienia :
a. roboty budowlane
b. dostawa
c. usługa
na: rehabilitanta metodą NDT-Bobath

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu rehabilitanta metodą NDT-Bobath , w okresie od dnia 22-09-2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Rozeznanie rynku :
a. zapytanie skierowane do rehabilitanta posiadającego uprawnienia do metody NDT-Bobath
b. zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szamotułach.
c. odpowiedź na zapytanie otrzymano od :
Marcin Majewski, ul. Szeregowa 4/2, 64-530 Kaźmierz.

1. Wybór oferty:
ofertę odrzucono ponieważ nie spełniała wymogów formalnych – brak uprawnień do rehabilitacji metodą NDT-Bobath.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top