– Wieloletni rządowy program

 
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
177 086,57 ZŁ
CAŁKOWITY PLANOWANY KOSZT PROGRAMU
294 286,57 ZŁ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu”. Program ten adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz średnich, a także do osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

 

a) posiłku,

b) świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

c) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotne elementy programu:

a) zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej,

b) poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

c) poprawa stanu zdrowia dzieci,

d) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Program ma na celu również poprawę standardu funkcjonowania stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia jadalni.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 051,50 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Iwona Lembicz-Kwatera
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach

Załącznik:

Tekst ustawy MONITOR POLSKI POZ. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

 

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top