– Wnioseki o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XXI/218/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotułyz z dnia 09 września 2020 r. począwszy od dnia 01 października 2020 r. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosek o przyznanie dodatku energetycznego będzie można składać w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. Sienkiewicza 20 w Szamotułach.

Back to top