– Zapytanie ofertowe nr 10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – psycholog , zgodnie z przedstawioną
poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 10 oraz załączniki

Back to top