– Zapytanie ofertowe nr 11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych- rehabilitacji zgodnie z przedstawioną
poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 11 oraz załączniki

Back to top