– Zapytanie ofertowe nr 12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – logopeda / neurologopeda, zgodnie z
przedstawioną poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 12 oraz załączniki

Back to top