– Zapytanie ofertowe nr 13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych- terapeuta ręki zgodnie z przedstawioną
poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 13 oraz załączniki

Back to top