– Zapytanie ofertowe nr 3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty na podanie kosztów
pochówku organizowanego przez Gminę na mocy uchwały Nr XXXIV/213/05 Rady Miasta i
Gminy Szamotuły z dnia 27 czerwca 2005r. na okres od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.
                      

Pobierz załączniki nr 1 i 2 do oferty

Back to top