– Zapytanie ofertowe nr 6

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – logopeda / neurologopeda, zgodnie z
przedstawioną poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 6 oraz załączniki

Back to top