– Zapytanie ofertowe nr 8

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych- trening umiejętności społecznych, zgodnie
z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 8 oraz załączniki

Back to top