– Zapytanie ofertowe nr 9

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – integracji sensorycznej, zgodnie z
przedstawioną poniżej specyfikacją.

Pobierz – ofertę nr 9 oraz załączniki

Back to top