– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje,

 

że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania  na sprzedaż leków na  potrzeby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej OPS w Szamotułach, na podstawie  wystawionych skierowań przez tut. Ośrodek, wybrana została oferta złożona przez:

Apteka  Centrum Zdrowia, 64-500 Szamotuły, ul. Rynek 13

 

Szamotuły, dnia  20-12-2023 r.

Back to top