– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w roku 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje,

że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania  na:

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług fizjoterapeuty wybrana została oferta złożona przez:

Panią Joannę Trawińska – Piosik.

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług logopedy wybrane zostały oferty złożone przez: 

Panią Dominikę Magdziak, Panią Marię Paroń, Panią Olgę Kołodziejczyk

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług psychologa wybrana została oferta złożona przez:

Panią Marcelinę Olejnik.

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług terapeuty integracji sensorycznej wybrana została oferta złożona przez:

Panią Darię Kwiatkowską.

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii ręki wybrana została oferta złożona przez:

Panią Angelikę Małecką.

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług treningu umiejętności społecznych wybrana została oferta złożona przez:

Pana Tomasza Zająca.

 

Szamotuły, dnia  01-2024 r.

Back to top