– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług integracji sensorycznej wybrana została oferta złożona przez Panią Darię Kwiatkowską.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza i kwoty 130 000 złotych, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług logopedy wybrane  zostały oferty złożone przez:  Panią Olgę Mańczak,  Panią Marię Paroń.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług psychologa wybrana została oferta złożona przez Panią Marcelinę Olejnik.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług rehabilitanta wybrana  została oferta złożona przez: Panią Jagodę Stasiak.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług specjalisty w zakresie terapii ręki wybrana została oferta złożona przez Pana Tomasza Zająca.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług treningu umiejętności społecznych wybrana została oferta złożona przez Pana Tomasza Zająca.

 

Szamotuły, dnia  03-01-2023 r.

Back to top