– Informacje

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja umożliwia realizację dwóch ważnych z punktu widzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych celów:

 • utworzenie ośrodka wsparcia dziennego domu dziennego pobytu o charakterze rehabilitacyjnym, integracyjnym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • realizacji funkcji inkubacyjnej dla organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, w ramach której pomieszczenia Centrum udostępniane będą organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Szamotuły.
  Obecnie z budynku Centrum korzystają:

  • Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach,
  • Stowarzyszenie Amazonek Halszka
  • Koło Polskiego Związku Niewidomych
  • Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc
  • Program “Starszy Brat Starsza Siostra”

Ośrodek wsparcia dziennego dysponuje 30 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem działalności Centrum jest podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku, wzmocnienie ich samodzielności życiowej i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji. Cel ten planuje się osiągnąć przez następujące cele szczegółowe:

 • Usprawnianie ogólnej zaradności i niezależności życiowej
 • Zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wyrabianie nawyku aktywnego życia
 • Prowadzenie różnorodnych form terapii (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i rehabilitacji ruchowej
 • Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m. in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świat, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, telewizji, internetu itp.

Budynek Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych INTEGRACJA i REHABILITACJA tworzą następujące pomieszczenia:

 • Sala rehabilitacyjna z szatnią i łazienką przeznaczona do kinezyterapii osób niepełnosprawnych przez uprawnionych rehabilitantów
  Sala rehabilitacyjna wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, bieżnie elektryczne, rowery treningowe, ławki do ćwiczeń.
 • Dwie pracownie terapii zajęciowej z możliwością wspólnego użytkowania, przeznaczone do prowadzenia zajęć z zakresu ergoterapii, arteterapii, biblioterapii ? w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników
 • Sala integracyjna dziennego pobytu z funkcją pracowni muzyczno-teatralnej, przeznaczona do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i artystycznych
 • Sala terapii zajęciowej w zakresie gospodarstwa domowego z funkcją jadalni ? przeznaczona do prowadzenia treningu umiejętności życiowych i społecznych związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top