– Fundusz Alimentacyjny

Wnioski na okres 2020/2021

Wnioski wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach, znajdującym się przy pl. Henryka Sienkiewicza 20:

  •  poniedziałek w godzinach               800 do 1600
  •  od wtorku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Wnioski mogą być również składane drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia: Portal informacyjno-usługowy emp@tia

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP.

Czytaj artykuł Aktualności

Należności wyegzekwowane przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty bezpośrednie dłużników na poczet spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

90 9072 0002 2004 0404 2134 0003. 

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Henryka Sienkiewicza 20
64-500 Szamotuły.

Czytaj artykuł Informacja dla Organów Egzekucyjnych oraz dla Ddłużników Alimentacyjnych

Informacje ogólne

Stan prawny na dzień 4 czerwca 2020 r.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 800,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2019/2020, trwający do 30 września 2020 r.;
  • 900,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2020/2021, rozpoczynający się 1 października 2020 r.

Czytaj artykuł Fundusz Alimentacyjny

Back to top