– Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach

 • Iwona Lembicz-Kwatera – Dyrektor
 • Maria Przybylska – Zastępca Dyrektora

Sekretariat

 • Marlena Antkowiak – Inspektor
  Nr tel. 61-29-23-757 wewnętrzny 1
  E-mail: ops@szamotuly.pl

Konsultant ds. wdrażania polityki społecznej

 • Joanna Jarmuż
  Nr tel. 61-29-23-757 wewnętrzny 9
  E-mail: j.jarmuz@ops.szamotuly.pl

Świadczenia Rodzinne

 • Anita Grążka – Podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 713
  E-mail: a.grazka@ops.szamotuly.pl
 • Justyna Król-Galas – Podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 711
  E-mail: j.krol@ops.szamotuly.pl
 • Paulina Michalczak – podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wew.712
  E-mail: p.michalczak@ops.szamotuly.pl

Fundusz Alimentacyjny

 • Daniel Szulc – Podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 82
  E-mail: d.szulc@ops.szamotuly.pl
 • Rafał Florek – Inspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 81
  E-mail: r.florek@ops.szamotuly.pl

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

 •   Anna Nowak – Podinspektor
    Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 72
    E-mail: a.nowak@ops.szamotuly.pl

Sekcja Świadczeń

 • Katarzyna Franke – podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 32
  E-mail k.franke@ops.szamotuly.pl
 • Aldona Gidaszewska – inspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 31
  E-mail: a.gidaszewska@ops.szamotuly.pl
 • Karolina Zagulska– podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 33
  E-mail: k.skowron@ops.szamotuly.pl

Pracownicy Socjalni

 • Alicja Borko – Starszy Pracownik Socjalny
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 521
  E-mail: a.borko@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: piątek godz. 11:30 – 15:30
 • Michał Maciejewski – Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 522
  E-mail: m.maciejewski@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: czwartek godz. 7:30 – 11:30
 • Alina Dera – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 511
  E-mail: a.dera@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: poniedziałek godz. 12:00 – 16:00
 • Katarzyna Maciejewska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 524
  E-mail: k.maciejewska@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: środa godz. 11:30 – 15:30
 • Jolanta Greczka – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 528
  E-mail: j.greczka@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: środa godz. 7:30 – 11:30
 • Danuta Krupa – Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 525
  E-mail: d.krupa@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: poniedziałek godz. 8:00 – 12:00
 • Iwona Nowak – Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnetrzny 527
  E-mail: i.nowak@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: wtorek godz. 7:30 – 11:30
 • Ewa Niedzielska – Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 523 
  E-mail: e.niedzielska@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: wtorek 11:30 – 15:30
 • Kinga Starosta – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnetrzny 513
  E-mail: k.starosta@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: piątek godz. 7:30 – 11:30
 • Marlena Szczepańska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – koordynator
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 526 
  E-mail: m.szczepanska@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: czwartek godz. 11:30 – 15:30
 • Halina Cichacka – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 529 
  E-mail: h.cichacka@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: piątek godz. 11:30 – 15:30
 • Anna Lehmann – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 514
  E-mail: a.lehmann@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: środa godz. 7:30 – 11:30
 • Piotr Płachecki – Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 515  
  E-mail: p.plachecki@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: poniedziałek godz. 8:00 – 12:00
 • Aleksandra Hibner-Lebiedzińska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
  Nr tel. 61 292 37 57 wewnętrzny 512  
  E-mail: a.lebiedzinska@ops.szamotuly.pl
  Dyżury: środa godz. 11:30 – 15:30

Asystenci Rodziny

 • Beata Bartczak
  Nr tel. 506 347 962
 • Daria Konieczna
  Nr tel. 506 347 890
 • Anna Spychała-Kaczmarek
  Nr tel. 504 917 710

Księgowość

 • Agnieszka Rakowska – główny księgowy     
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 44
  E-mail: a.rakowska@ops.szamotuly.pl
 • Luiza Jakubowska – podinspektor
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 41
 • Monika Przyszczypkowska – podinspektor 
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 42
 • Monika Przybył – pomoc administracyjna   
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 43

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja – Szamotuły, ul. Franciszkańska 5

 • Magdalena Stefaniak – koordynator
  Nr tel. 61 292 37 57 wew. 0
 • Aleksandra Hille-Gorczyńska – fizjoterapeuta
 • Joanna Wieczorek – fizjoterapeuta
 • Justyna Nowakowska – opiekun
 • Danuta Włodarczyk – opiekun
 • Agnieszka Mendyka – asystent osoby niepełnosprawnej
 • Jarosław Janecki – kierowca-pracownik gospodarczy

 • Anna Szajstek – goniec
 • Roman Tomczak – pracownik gospodarczy

Back to top