– Franciszkanska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja
Ul. Franciszkańska 5
64-500 Szamotuły
Terapeuta-koordynator
Magdalena Stefaniak-Michalak
Tel: 516 979 944

Czytaj artykuł Kontakt

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja umożliwia realizację dwóch ważnych z punktu widzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych celów:

 • utworzenie ośrodka wsparcia dziennego domu dziennego pobytu o charakterze rehabilitacyjnym, integracyjnym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • realizacji funkcji inkubacyjnej dla organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, w ramach której pomieszczenia Centrum udostępniane będą organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Szamotuły.
  Obecnie z budynku Centrum korzystają:

  • Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach,
  • Stowarzyszenie Amazonek Halszka
  • Koło Polskiego Związku Niewidomych
  • Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc
  • Program “Starszy Brat Starsza Siostra”

Czytaj artykuł Informacje

W środę 10 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie Miejsko-Gminnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach. Inicjatywa wzbudziła zainteresowanie mediów. Relacje z uroczystości już tego samego dnia pojawiły się w radiu i telewizji, pojawiać się będą również w prasie.

Czytaj artykuł Centrum – Integracja i Rehabilitacja otwarte

Back to top