– Pomoc dla uczniów

Miasto i Gmina Szamotuły w 2024 r. otrzymało dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla:

Czytaj artykuł Informacja o realizacji wieloletniego rządowego Programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Back to top