– WRPO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego w 12 lipca 2017r.  w Bazie konkurencyjności, dotyczącego „Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego …

Czytaj artykuł Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że bierze udział w projekcie partnerskim na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który ma na celu poprawę dostępu do usług asystentów rodzin.

Czytaj artykuł Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Back to top