– Centrum – Integracja i Rehabilitacja otwarte

W środę 10 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie Miejsko-Gminnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach. Inicjatywa wzbudziła zainteresowanie mediów. Relacje z uroczystości już tego samego dnia pojawiły się w radiu i telewizji, pojawiać się będą również w prasie.

Znaczenie centrum trudno przecenić, jest ono ogromnie ważne dla naszego miasta i gminy. Bardzo cenią sobie powstanie centrum nie tylko organizacje pozarządowe, które zdecydowały się korzystać z możliwości jakie ono stwarza, ale również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, które zakończyły już edukację i ich szanse na dalszy rozwój wyczerpały się. Matki tych dzieci nie ukrywały, że jest to szansa na podtrzymywanie nabytych i uzyskanie nowych umiejętności przez ich niepełnosprawne dzieci, a dla nich samych szansa na kilkugodzinny odpoczynek i nabranie energii do dalszej trudnej opieki.
?Celem naszym jest dać podopiecznym bezpieczną przystań, poświęcając im czas będziemy podtrzymywać i dalej usprawniać nabyte w trakcie wcześniejszej edukacji i rehabilitacji umiejętności i sprawności?. Chcielibyśmy, aby każdy kto przekroczy próg naszego ośrodka był uśmiechnięty ?bo uśmiech mową jest duszy, gdy słowa nie pomogą, to uśmiech dobro poruszy?. Takie obiecujące słowa padły na początku uroczystości.

Dzisiaj mogę pogratulować Panu Burmistrzowi i wszystkim tak licznie wymienionym przez moich rozmówców tego dzieła. Myślę, Panie Burmistrzu, że delegacje z miast partnerskich, które będą odwiedzały Szamotuły dzisiaj, czy od jutra, to miejsce będą wskazywały za wzór?, powiedział jeden z zabierających głos.

Nim te wszystkie słowa padły nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości i Burmistrza Włodzimierza Kaczmarka. Później ks. Kanonik Zdzisław Błaszczyk poświęcił pomieszczenia Centrum, po czym nastąpiło powitanie gości przez Panią Magdalenę Stefaniak-Michalak ? koordynatora pracy centrum.
Jako pierwszy powitany został gospodarz uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek, następnie powitani zostali posłowie na Sejm RP Rafał Grupiński i Jakub Rutnicki oraz Senator Jan Filip Libicki. Wśród kolejnych witanych gości znaleźli się burmistrzowie Roman Napierała, Tomasz Szrama, Mirosław Wieczór i pani wójt Irena Rakowska oraz ks. Kanonik Zdzisław Błaszczyk i siostry zakonne. Następnie powitano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły Tomasza Stasiaka, Wicestarostę Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza i przewodniczących komisji Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Kolejną wymienioną osobą była Aleksandra Kowalska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Lena Bretes-Dorożała ? Dyrektor Telewizji Poznańskiej, Rafał Michalski ? kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentujący wójta Rokietnicy – Bartosza Derecha. Wśród powitanych znaleźli się jeszcze Roman Czajka – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach, Marian Szudra z firmy ?Usbud? – wykonawca inwestycji oraz przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji obecni na uroczystości, a niewymienieni wcześniej. Należy wspomnieć, że Burmistrza wspierali swoją obecnością obaj jego zastępcy Wojciech Rabski i Janusz Stanke.
Szczególnie gorąco powitano wszystkich podopiecznych, uczestników zajęć. Obecni byli też przedstawiciele stowarzyszeń, które znalazły tutaj swoją przystań np. szamotulskie Amazonki ?Halszka?, które nadal będą mogły tak efektywnie spełniać swoją misję. Jest tu także miejsce dla osadzonych w szamotulskim Areszcie, którzy będą mogli stać się wartościowymi wolontariuszami na rzecz niepełnosprawnych. Także Klub Abstynentów ?Czas? będzie mógł działać w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek w swoim emocjonalnym przemówieniu podziękował gościom za przybycie, za to, że uznali to wydarzenie za ważne. Podkreślił wagę wydarzenia zwłaszcza dla tych, dla których Centrum zostało wybudowane. Ich głos często jest niesłyszalny, bo często przytłoczony problemami zamyka się w ścianach domowego ogniska. Nie zawsze mówimy o tym, o czym czasami chciałoby się krzyczeć. Burmistrz zwrócił uwagę, że te problemy mogą dotyczyć każdego z nas.
Włodzimierz Kaczmarek podziękował obecnym na uroczystości mediom: Telewizji Poznańskiej, Radiu Merkury i dziennikarzom lokalnych gazet i wyraził przekonanie, że dzięki nim słyszalny stanie się głos wołających o pomoc. Ten tak długo oczekiwany ośrodek rodził się z trudnościami i sporym kosztem 1.400.000 zł, przy wsparciu kwotą ponad 620.000 zł ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W tym miejscu Burmistrz podziękował i przekazał bukiet kwiatów pani Dyrektor Aleksandrze Kowalskiej i za jej pośrednictwem podziękował Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Włodzimierz Kaczmarek złożył również podziękowania Radzie Miasta i Gminy Szamotuły, a skierował je do Przewodniczącego Rady p. Tomasza Stasiaka.
Następną wymienioną osobą była Skarbnik Miasta i Gminy Szamotuły Alicja Kałużyńska. Podziękowania usłyszał również Jaromir Zieliński Dyrektor i załoga OPS, którzy przyjęli na swoje barki organizację i zarządzanie Centrum. Słowa podziękowania za swoje zaangażowanie w pozyskanie środków zewnętrznych i pomoc przy wyposażaniu obiektu pod względem rehabilitacyjnym, usłyszał Przewodniczący Komisji Oświaty radny Maciej Chałupka.

Wymuszony przez procedury proces technologiczny budowy centrum zamykający się w zaledwie kilku jesiennych miesiącach był możliwy dzięki wysiłkom wykonawcy, firmie ?Usbud? Mariana Szudry oraz zaangażowaniu wielu pracowników UMiG Szamotuły. Podziękowania skierowane były również dla wielu różnych instytucji, które przyczyniły się do zakończenia tego dzieła ( Starostwo Powiatowe, Straż Pożarna, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Sanepid). Burmistrz nie pominął też sąsiada przez miedzę ks. Kanonika Zdzisława Błaszczyka, który modlitwą i życzliwością wspierał powstanie ośrodka, podobnie zresztą jak siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Szamotuł, które kierując instytucją podobną służyły przykładem i pomocą.
Jak powiedział Włodzimierz Kaczmarek ?cała ta lista nie miałaby sensu gdyby nie stowarzyszenia i organizacje, które znalazły miejsce dla siebie w tych nowych murach i wyraził nadzieję, że będzie to początek takiej prospołecznej enklawy, w którą zaangażują się inne podmioty prawne, jak np. nowo zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych?.
Na koniec Burmistrz Kaczmarek wyraził przekonanie, że ?wszyscy będziemy dumni z tego dzieła, tak jak nasze partnerskie miasto Tielt w Belgii, które mając taki, co prawda większy ośrodek, zainspirowało go do forowania tej idei w Szamotułach. Są to wymierne efekty współpracy partnerskiej. Jesteśmy w Europie i powinniśmy do niej równać. Centrum powinno budować społeczną świadomość przez atmosferę akceptacji, tolerancji, poprzez współżycie w naszej małej ojczyźnie bez podziałów na mniej i bardziej sprawnych?. Po wystąpieniu naszego włodarza poproszono gości o zabranie głosu.
Pierwszą osobą była dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) ? Aleksandra Kowalska, która przeprosiła za nieobecność Marszałka Tomasza Bugajskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, któremu inne obowiązki nie pozwoliły przybyć. Dyrektor Kowalska zapewniła, że zarówno zarząd województwa jak i podległa jej instytucja (ROPS), wspierają chętnie takie inicjatywy jak szamotulskie Centrum Integracji i Rehabilitacji. Pani Dyrektor podziękowała za inicjatywę, za to, że się udało i stwierdziła, że ta szamotulska iskierka zapaliła następna iskrę ? Spółdzielnię Socjalną. Dyrektor Kowalska złożyła podziękowania i życzenia w imieniu Marszałka Tomasza Bugajskiego, również w imieniu Marszałka Marka Woźniaka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego, ?aby tu zawsze była wiosna, aby to rosło i aby tu były coraz to nowe osoby, nowy duch i nowa siła?.
Później głos zabrali jeszcze Posłowie p. Rafał Grupiński i Jakub Rutnicki, Senator RP Jan Filip Libicki, szefująca Stowarzyszeniu Społecznemu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach ? Barbara Prętka, Wicestarosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz i Burmistrz Mirosław Wieczór. Gratulacje na ręce Burmistrza złożyli również panowie Burmistrzowie Roman Napierała i Tomasz Szrama i pani Wójt Irena Rakowska. Wszyscy z uznaniem wyrażali się o powstałym Centrum i kierowali ciepłe słowa. Najbardziej empatyczne wystąpienie wygłosił Senator RP Jan Filip Libicki, niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim, a więc człowiek, który wie o czym mówi. Wskazał na pozytywną zmianę świadomości w naszym kraju. Ku zaskoczeniu słuchaczy powiedział o swoich doświadczeniach z pobytu we Włoszech. Stwierdził, że wcale nie wypadamy gorzej w porównaniu do Włoch, a wręcz jesteśmy lepsi jeśli idzie o dostępność przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnych. Podobnie lepiej jest już u nas z dostępem do internetu.
Burmistrz Mirosław Wieczór gratulował Burmistrzowi Kaczmarkowi sukcesu i wskazał na coś co potrzebne w pracy jest samorządowcowi ? wrażliwość i upór w działaniu. Takie właśnie cechy widzi u Burmistrza Kaczmarka. Gość z Wronek przekazał Włodzimierzowi Kaczmarkowi prezent od samorządu Wronek ?Wroniecki Miód?. Ten miód na wzmocnienie energii, a dobrym przykładem jak można wzrastać na tym specyfiku jest poseł Rutnicki. Wywołało to ogólne rozbawienie bo poseł Rutnicki do ułomków nie należy.
Zanim wszyscy goście zaczęli zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń nastąpiło wręczenie niepełnosprawnym certyfikatów uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. Łatwo było zorientować się jak wielkie znaczenie dla tych osób mają tak niewielkie, mogłoby się wydawać gesty.
Mamy w Szamotułach coś wartościowego, coś na serio i dobrym podsumowaniem są słowa Wicestarosty Józefa Kwaśniewicza, że mamy jednostkę dla stowarzyszeń i organizacji i dla osób niepełnosprawnych na miarę XXI wieku i teraz to my możemy ją pokazywać naszym partnerom zagranicznym z uczuciem uzasadnionej dumy.

Tekst: Andrzej Franke, Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Fot: Rafał Stachowiak/Andrzej Franke

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top