– Informacja dla Organów Egzekucyjnych oraz dla Ddłużników Alimentacyjnych

Należności wyegzekwowane przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty bezpośrednie dłużników na poczet spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

90 9072 0002 2004 0404 2134 0003. 

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Henryka Sienkiewicza 20
64-500 Szamotuły.

W tytule przelewu należy sprecyzować płatność, podając dane dłużnika, natomiast w przypadku prowadzonych kilku spraw należy wskazać, której z nich wpłata dotyczy, np. zwrot należności  z tyt. świadczeń FA, wypłaconych na rzecz (imię i nazwisko dziecka).

Organ właściwy wierzyciela dokonuje rozliczenia kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, co oznacza, że wpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na ustawowe odsetki, a następnie na sumę dłużną.

Zgodnie z art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

W przypadku posiadania zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, w pierwszej kolejności spłacany jest fundusz alimentacyjny (art. 28).

O każdej bezpośredniej wpłacie organ właściwy wierzyciela niezwłocznie informuje komornika sądowego.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top