– UWAGA – poprawność danych

Prosimy o sprawdzanie poprawności danych przy wypełnianiu wniosków o przyznanie świadczeń.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach
Iwona Lembicz-Kwatera

Back to top