– Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że bierze udział w projekcie partnerskim na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który ma na celu poprawę dostępu do usług asystentów rodzin.

Z uwagi na duży stopień trudności pracy z rodziną, zwiększającą się ilość środowisk wykazujących bezradność w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, koniecznym jest zwiększenie zatrudnienia asystentów rodziny. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż szczególny nacisk powinno się położyć na profilaktykę, co zapobiegnie oddzieleniu dzieci od rodzin naturalnych.W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, działania asystenta mogą ułatwić i przyspieszyć powrót do rodziców.

Projekt skierowany jest do rodzin biologicznych i dzieci z rodzin zastępczych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Złożoność problemów, długofalowa współpraca z rodzinami, powoduje konieczność ograniczania liczby rodzin na jedno nowe miejsce świadczenia usług społecznych. Celem projektu jest poprawa w okresie 01.03.2017-29.02.2020r. dostępu do usług społecznych  poprzez utworzenie etatu asystenta rodzin, istniejącego również po zakończeniu projektu, oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w opiece/ wychowaniu.

Wartość projektu 152 085,43 zł

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top