– Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

  1. Ogranicza się miejsca bezpośredniej obsługi interesantów do Punku Obsługi Klienta znajdującego się w holu parteru budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.
  2. W Punkcie Obsługi Klienta oprócz pracowników OPS Szamotuły dopuszcza się wyłącznie przebywanie jednej osoby, której sprawa jest załatwiana.
  3. W Punkcie Obsługi Klienta przyjmowane są wnioski, podania i pisma interesantów oraz udzielana jest informacja o sposobie załatwienia sprawy.
  4. W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy udostępnia się interesantowi wewnętrzne połączenie telefoniczne z pracownikami działu. Pracownik udziela telefonicznych wyjaśnień i instrukcji a w przypadkach niecierpiących zwłoki decyduje o przyjęciu interesanta do bezpośredniej obsługi.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top