– Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

  1. Ogranicza się miejsca bezpośredniej obsługi interesantów do Punku Obsługi Klienta znajdującego się w holu parteru budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.
  2. W Punkcie Obsługi Klienta oprócz pracowników OPS Szamotuły dopuszcza się wyłącznie przebywanie jednej osoby, której sprawa jest załatwiana.
  3. W Punkcie Obsługi Klienta przyjmowane są wnioski, podania i pisma interesantów oraz udzielana jest informacja o sposobie załatwienia sprawy.
  4. W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy udostępnia się interesantowi wewnętrzne połączenie telefoniczne z pracownikami działu. Pracownik udziela telefonicznych wyjaśnień i instrukcji a w przypadkach niecierpiących zwłoki decyduje o przyjęciu interesanta do bezpośredniej obsługi.
Back to top