– Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Zgodnie z zarządzeniem nr 405/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Aby otrzymać „Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób fizycznych” należy złożyć wniosek o jego wydanie.

Wnioski są dostępne w siedzibie tut. OPS – pl. Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły. Można je również
pobrać ze strony internetowej OPS.

Więcej informacji o programie “Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych programu:

Informacje o programie “Czyste powietrze” na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl
Ogłoszenie o Naborze Wniosków dla Beneficjentów Uprawnionych do Podwyższonego Poziomu Dofinansowania w Ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

W żądaniu prosimy wskazywać jako “organ prowadzący postępowanie” Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
Prosimy również o podawanie numeru telefonu do kontaktu w celu usprawnienia procesu wydania zaświadczenia.

PLIKI:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

ULOTKA _ Program Czyste Powietrze

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top