– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pochówek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje,

że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania na podanie kosztów pochówku organizowanego przez Gminę na mocy uchwały Nr XXXIV/213/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 czerwca 2005 r. na okres od dnia 01- 01- 2024 r.  do dnia  31-12-2024 r., wybrana została oferta złożona przez:

OMEGA Marcin Turkowski, ul. Śniadeckich 3B/3; 64-500 Szamotuły

                                                          

 

Back to top