– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje,
że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania na sprzedaż i dostawę opału na potrzeby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, wybrana została oferta złożona przez:

FH-U OLEJNICZAK, ul. Rzeczna 2; 64-500 Szamotuły.                                                                   

 

Back to top