– admin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego w 12 lipca 2017r.  w Bazie konkurencyjności, dotyczącego „Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego …

Czytaj artykuł Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że bierze udział w projekcie partnerskim na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który ma na celu poprawę dostępu do usług asystentów rodzin.

Czytaj artykuł Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Informacje ogólne

Stan prawny na dzień 4 czerwca 2020 r.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 800,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2019/2020, trwający do 30 września 2020 r.;
 • 900,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2020/2021, rozpoczynający się 1 października 2020 r.

Czytaj artykuł Fundusz Alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja
Ul. Franciszkańska 5
64-500 Szamotuły
Terapeuta-koordynator
Magdalena Stefaniak-Michalak
Tel: 516 979 944

Czytaj artykuł Kontakt

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja umożliwia realizację dwóch ważnych z punktu widzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych celów:

 • utworzenie ośrodka wsparcia dziennego domu dziennego pobytu o charakterze rehabilitacyjnym, integracyjnym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
 • realizacji funkcji inkubacyjnej dla organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, w ramach której pomieszczenia Centrum udostępniane będą organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Szamotuły.
  Obecnie z budynku Centrum korzystają:

  • Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach,
  • Stowarzyszenie Amazonek Halszka
  • Koło Polskiego Związku Niewidomych
  • Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc
  • Program “Starszy Brat Starsza Siostra”

Czytaj artykuł Informacje

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top